Welkom op Holwierde.com dé website voor (toekomstige) Holwierders

 

BARBECUE TIJDENS VERTIER IN HOLWIER

Opgaveformulier BBQ

De opgave voor de barbecue is inmiddels gesloten.


28 MEI T/M 31 MEI

Avond 4 daagse Godlinze

Ook dit jaar wordt er door de Wandelvereniging T.O.G. een Avond 4 Daagse gehouden in Godlinze. De startplaats is bij Dorpshuis de Vinkenhorst aan de Allersmaweg te Godlinze. De starttijd op alle avonden is om 18.00 uur en inschrijven kan op de eerste avond (dinsdag 28 mei). De kosten voor 4 avonden is 5,50. Voor inlichtingen kan je terecht op telefoonnummer: 06-42539494.


DORPSBELANGEN DE DRIE MAREN:

Dorpsbudget 2024 – woensdag 17 april

We krijgen weer budget van de gemeente om te verdelen onder leuke initiatieven in ons dorp!

Graag ontvangen wij (digitaal) alle plannen en ideeën vóór 8 april via penningmeester@holwierde.com. Kijk goed of het plan aan de richtlijnen voldoet! Deze zijn te vinden op www.holwierde.com. Wij zullen na 8 april een eerste scan doen of het plan voldoet aan de voorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn, dan laten we dit zo snel mogelijk weten en kan er door de initiatiefnemers nog een alternatieve aanvraag ingediend worden. Dit om te voorkomen dat er op 22 maart plannen gepresenteerd worden die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden en daarmee niet in aanmerking komen voor een deel van het budget.

We hebben de verdeling gepland op:

woensdag 17 april om 20:00 uur in Dorpshuis De Heekt (inloop 19.45 uur).

Tijdens de bijeenkomst kunnen de plannen kort worden toegelicht en aangegeven worden welk bedrag er gevraagd wordt. Met alle aanwezigen zullen we dan gezamenlijk besluiten hoe het dorpsbudget verdeeld wordt (zoals voorgaande jaren ook het geval was).

De voorwaarden voor het budget staan in het document “Subsidieregeling dorps- en wijkbudgetten Eemsdelta 2023” op de website van Dorpsbelangen www.holwierde.com. Hier zijn ook de formulieren die ingediend moeten worden te vinden.

We zijn erg benieuwd naar alle plannen. Vergeet niet het plan of idee vóór 8 april via de email in te sturen en dan zien we een ieder graag op 17 april om 20:00uur!


BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE ONTMANTELING VAN DE NAM-LOCATIE BIERUM

NAM Omgevingsapp

Inmiddels is de NAM al begonnen met de voorbereidingen van de ontmanteling van de gaslocatie Bierum. De ontmanteling zal aardig wat tijd in beslag nemen. Om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen kan je al het nieuws volgen op de app van de NAM.

Klik HIER voor de link naar de Apple store

Klik HIER voor de link naar de Google play store


Zoek in de app naar Groningen gasveld en markeer deze als favoriet met het sterretje rechtsbovenin. Zo volg je de ontwikkelingen over de ontmanteling automatisch met pushberichten.


EITJES ZOEKEN EN KNUTSELEN:

Ga je mee?


Wanneer: Zaterdag 23 maart

Waar: De Heekt in Holwierde

Hoe laat: 13.30 uur tot 14.30 uur

Voor wie: Voor alle kinderen van de basisschool

De PKN-gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd organiseert op Zaterdag 23 maart 2024 ‘paaseitjes zoeken en knutselen’ voor alle kinderen van de basisschool.

We gaan paaseitjes zoeken: voor de kleintjes rondom De Heekt, voor de kinderen vanaf groep 4 rondom de kerk. In de Heekt kan elk kind een Paas knutsel maken, is er limonade en zijn er natuurlijk paaseitjes!

Kom je ook?

Opgave voor 19 maart bij Margriet Papeleur:

mpapeleur@hotmail.com tel: 626056. Onder vermelding van naam en leeftijd


Sinterklaasintocht Holwierde 2023

Alle links op een rijtje:

Opgavestrook

Betaallink voor deelname

Kleurplaat (zie ook artikel hieronder)

Cadeaus uitzoeken: www.lobbes.nl of www.intertoys.nl


Op zaterdag 25 november komt Sinterklaas (hopelijk) samen met zijn pieten weer naar Holwierde! We hopen dat het dan één groot feest wordt! Met veel blije kindjes die een feestje met Sinterklaas en de pieten willen vieren!

Sinterklaas weet natuurlijk wel vaak wat iedereen leuk vindt, maar toch willen we je vragen om een verlanglijstje te maken. Noteer ook even een telefoonnummer, want mocht er nog iets veranderen, dan kunnen we altijd even bellen!

Kinderen woonachting in Holwierde of Nansum, kunnen zich opgeven d.m.v. dit strookje. Wij vragen een eigen bijdrage van €5,- per kind voor de onkosten. Deze bijdrage + opgave strookje kunnen voor 1 november ingeleverd bij:

Marion Smit - de Rippert 28 Holwierde of Susanne Wildeboer – Hoofdweg 6 Holwierde.

De bijdrage per kind mag contant betaald worden, maar ook met DEZE betaallink. Het opgave/verlanglijststrookje mag ingeleverd worden bij Marion of Susanne.

Wil je 3 cadeautjes op je lijstje zetten? Dit voor het geval bepaalde cadeautjes niet op voorraad zijn. Je kan ze uitzoeken op de website van www.lobbes.nl of www.intertoys.nl. Het bedrag wat maximaal per kind besteed wordt is € 10,-!

Tot 25 november! Groet,

Sinterklaas en de Pieten en het bestuur van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”

Niet of te laat opgegeven kinderen kunnen van de Sint helaas geen cadeautje ontvangen.


SINTERKLAAS IN HOLWIERDE:

Download hier de kleurplaat

In de Heekt van deze week staat de kleurplaat die je kan meenemen naar Sinterklaas op 25 november. Wil je graag dat je broertje of zusje ook de kleurplaat ook kan inleveren of hebben je ouders de dorpskrant al bij het oud papier gegooid? De kleurplaat kan je HIER downloaden.

Maak er iets moois van!


VERTIER IN HOLWIER:

Opgave barbecue

De opgave van de barbecue is inmiddels gesloten. Je kan je niet meer opgeven.TENNISBAAN HOLWIERDE:

Verdwijnt de tennisbaan?
Vul de enquete in!

Sinds vorig jaar is de tennisvereniging, die als locatie de tennisbaan in Holwierde had, opgehouden te bestaan. Dit houdt ook in dat het beheer en onderhoud van de tennisbaan is gestopt. De tennisbaan dreigt te verdwijnen als er niet iets gebeurt!

De gemeente zorgt voor seizoen 2023 voor het laatste jaar het onderhoud en zal dan stoppen met het financieren van de tennisbaan. Deze verlenging geeft ons de tijd om te inventariseren of er ook gebruik gemaakt wordt van de tennisbaan én of er mensen zijn die zich hard willen maken voor het behoud van de tennisbaan. Dit kan uiteraard ook als een sub-onderdeel van een al bestaande club of vereniging in Holwierde.

Om inzichtelijk te krijgen of er mensen zijn die gebruik maken of gebuik denken te maken van de tennisbaan hebben we een korte enquete (ca. 4 minuten) opgesteld. We hopen dat je deze wilt invullen zodat we voldoende informatie vergaren om dit aan de gemeente te presenteren.

KLIK HIER OM NAAR DE ENQUETE TE GAAN

We zijn erg blij met uw input en dit helpt om de kans te vergroten om de tennisbaan te behouden. Het zou jammer zijn als de tennisbaan verdwijnt.


'Paasspeurtocht'

voor jong en oud

De PKN-gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd organiseert voor jong en oud een paasspeurtocht aan de hand van het paasverhaal.

Tijdens de speurtocht ontdek je het verhaal van Pasen en doe je leuke

opdrachten! Voor iedereen die meedoet is er een prijsje!

Wat:

- een speurtocht met opdrachten aan de hand van het paasverhaal

- kinderen die nog niet kunnen lezen, kunnen eieren zoeken

Wanneer: op zaterdag 25 maart om 13.30 uur

Waar: bij dorpshuis ‘de Heekt’ in Holwierde

Wie: voor jong en oud

Opgave: t/m woensdag 22 maart bij

Margriet Papeleur, e-mail: mpapeleur@hotmail.com, tel: 0596-626056


DORPSBELANGEN DE DRIE MAREN:

Dorpsbudget 2023 – woensdag 22 maart

We krijgen weer budget van de gemeente om te verdelen onder leuke initiatieven in ons dorp!

Er zijn een aantal nieuwe voorwaarden gesteld aan de plannen/ideeën die in aanmerking komen voor ons dorpsbudget:

 • De aanvrager van het idee moet bestaan uit een groep van tenminste vier inwoners (initiatiefnemers);
 • Het idee moet gaan over het organiseren en/of uitvoeren van een niet-commerciële activiteit of evenement door een groep inwoners of vertegenwoordigers;
 • Het te besteden bedrag moet ten goede komen aan het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp op het gebied van welzijn, cultuur (historisch), gezondheid, sport, recreatie, educatie, natuur of milieu;
 • Uit de aanvraag moet blijken dat men in grote mate achter het plan of idee staat in eigen dorp (voldoende maatschappelijk draagvlak) en de activiteit of het idee moet de betrokkenheid van de bewoners bij en in het dorp vergroten;
 • Gegevens waaruit de vorm van zelfwerkzaamheid of vrijwillige inzet blijkt;
 • Als er bij een activiteit of evenement een vergunning verplicht is, dan moet de organisatie deze aanvragen / hiervan in bezit zijn;
 • De initiatiefnemers leveren bij het idee een begroting, met daarin het gevraagde bedrag aan en een ingevuld aanvraagformulier;
 • Het aangevraagde bedrag per idee mag niet meer bedragen dan €1000.

Graag ontvangen wij (digitaal) alle plannen en ideeën vóór 10 maart via penningmeester@holwierde.com. Dorpsbelangen verwacht van u dat alle richtlijnen bekeken zijn om te voldoen aan deze aanvraag. Wij zullen na 10 maart een eerste scan doen of het plan voldoet aan de nieuwe voorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn, dan laten we dit zo snel mogelijk weten en kan er door de initiatiefnemers nog een alternatieve aanvraag ingediend worden. Dit om te voorkomen dat er op 22 maart plannen gepresenteerd worden die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden en daarmee niet in aanmerking komen voor een deel van het budget.

We hebben de verdeling gepland voor woensdag 22 maart om 20:00 uur in Dorpshuis De Heekt (inloop 19.45 uur).
Tijdens de bijeenkomst kunnen de plannen kort worden toegelicht en aangegeven worden welk bedrag er gevraagd wordt. Met alle aanwezigen zullen we dan gezamenlijk besluiten hoe het dorpsbudget verdeeld wordt (zoals voorgaande jaren ook het geval was).

Op deze pagina zijn tevens alle documenten te vinden die je nodig hebt om een aanvraag in te dienen.

We zijn erg benieuwd naar alle plannen. Vergeet niet het plan of idee vóór 10 maart via de email in te sturen en dan zien we een ieder graag op 22 maart om 20:00uur!


Boek over Holwierde en zijn oudste geschiedenis

Op zaterdag 13 mei 2023 verschijnt het boek “Holwierde en zijn oudste geschiedenis”. Het boek is geschreven door “meester” Edze de Boer uit Uithuizermeeden. De nu 96-jarige De Boer is opgegroeid in Holwierde en kent het gebied erg goed. De feestelijke presentatie vindt ’s middags om 15.00 uur plaats in dorpshuis De Heekt. Burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.


Het boek Holwierde en zijn oudste geschiedenis is een boeiend en rijk geïllustreerd verhaal over een Gronings dorp aan de Eems. De heer De Boer werkte vanaf 1957 tot aan zijn pensionering in 1985 in het basisonderwijs. Hij was hoofd van de Neutrale school in Uithuizermeeden. Daarna ging hij geschiedenis studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan Het Bierumer Boerderijenboek en schreef ook een boek over de heilige Hatebrand en het klooster Felderwerd bij Holwierde. In die tijd verzamelde hij veel informatie over de oudste geschiedenis van Holwierde. Om deze informatie niet verloren te laten gaan, schreef hij dit boek.

Het prachtige boek heeft een omvang van ruim 200 pagina’s. De gevarieerde, prettig leesbare en goed gedocumenteerde tekst wordt rijk geïllustreerd met foto’s. Het boek wordt gedrukt in een formaat van 17 x 24 cm. De Stichting Uitgaven Noord-Groningen geeft het boek uit met steun van de Stichting Boerderijenboek Gemeente Bierum.

Volgens Fré Sikkema, oud-drukker van De Heekt, is het een unieke uitgave. De gekozen opzet maakt het boek aantrekkelijk voor een breed publiek. Vooral voor inwoners van de voormalige gemeente Bierum en de dorpen Holwierde en Krewerd biedt het boek veel informatie. De publicatie zal ook mensen met interesse in de oudste geschiedenis van Noordoost Groningen aanspreken.

Het verhaal wordt door “Meester” de Boer in zes hoofdstukken verteld.

In de inleiding legt hij uit hoe groot het gebied eens was en hoe de streek er uitzag. Maar ook wie de bewoners waren. Daarbij worden de drie wierden Bansum, Holwierde en Katmis en de latere bedijking in de 10de en 11de eeuw besproken.

Hoofdstuk 1 gaat vooral over de de mensen droge voeten hielden. Dus over de waterstaat en het onderhoud van de zeedijk. De schepperij Klein Wierum, Nansum, lutjeburen en de schepperij Holwierde en Marsum waren belangrijk. Uitgelegd wordt wat de taak van bestuurders was en hoe de controle van afspraken plaatsvond. Bijzonder boeiend is het verhaal over het onderhoud van de zeedijk.

Hoofdstuk 2 behandelt de middeleeuwse dijken en het dijkrecht van 1200 tot 1600 in de parochie Holwierde. De bijzondere rol van de kloosters wordt toegelicht. De watervloeden en de catastrofale gevolgen daarvan voor mens en dier worden beeldend geschetst.

Hoofdstuk 3 gaat over Holwierde/Marsum in de 15de en 16de eeuw. De mensen in Holwierde leven van de landbouw. Hun producten worden verkocht aan handelaren in Appingedam. De geestelijkheid en de boeren spelen een belangrijke rol in het bestuur. Adellijke families zoals Ripperda en Rengers doen zich gelden.

Hoofdstuk 4 gaat vooral over het beheer van de dijken van Holwierde en Marsum in de 18de en 19de eeuw. De schade bij stormvloeden zoals die van 1686 en 1717 is groot. Het zat de inwoners van Holwierde niet mee en het dijkonderhoud liet te wensen over.

Hoofdstuk 5 gaat uitvoerig in op alle overstromingen die het gebied van Holwierde en Marsum hebben geteisterd. Het begint met de Julianavloed van 1164 en eindigt met de Kerstvloed van 1717. Er waren veel slachtoffers te betreuren.

 

Hoofdstuk 6 behandelt een aantal bijzondere boerderijen in de parochie Holwierde, zoals de verdwenen kerkenboerderij van Holwierde die aan de zuidzijde van de Stefanuskerk stond. Daarbij komt de afbraak van de middeleeuwse juffertoren aan de orde. Dankzij het verslag van de schoolmeester weten we hoe hoog deze toren was.

Het boek heeft verder 9 bijlagen waaronder een vertaling van het oude dijkrecht uit 1579/1604 plus een uitleg van belangrijke begrippen.


Beperkte oplage, aantrekkelijke prijs

Er zal in Holwierde huis aan huis een folder worden bezorgd. Daar zit een intekenbon in die gestuurd kan worden naar Stichting Uitgaven Noord-Groningen, Pastorieweg 19, 9989 BL Warffum. Ook kan het boek digitaal worden besteld via www.uitgavennoordgroningen.nl/holwierde.

Tot en met 15 april 2023 geldt voor dit waardevolle boek een intekenprijs van € 25,00. Nadien is de prijs € 35,00.

Wie op tijd intekent voor het boek is er zeker van een exemplaar tegen de intekenprijs te ontvangen. Reserveren is ook belangrijk voor het bepalen van de oplage. Het zou jammer zijn om achteraf mensen te moeten teleurstellen.


GEMEENTE EEMSDELTA:

De energiebrigade Eemsdelta biedt gratis hulp!

Binnen onze gemeente is de energierekening bij veel huishoudens een urgent probleem. De energiebrigade Eemsdelta biedt gratis hulp om de energierekening te verlagen.

De energiebrigade bestaat uit energiecoaches en energieklussers. Als team komen zij bij u langs. De energiecoach kijkt welke eenvoudige energiebesparende maatregelen in uw woning mogelijk zijn. Die voert de energieklusser in overleg met u direct uit. Denk aan het plaatsen van een tochtstrip, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop of het instellen van de juiste temperatuur van de cv-ketel.

Het huisbezoek en het laten uitvoeren van deze maatregelen zijn gratis.


Download HIER het bijbehorende folder met alle informatie. Kom je er niet uit dan kan iemand van Dorpsbelangen je ongetwijfeld verder op weg helpen. Neem dan contact met ons op via de contactpagina.


Inloopavondern waterstofnetwerk Noord-Nederland Noord

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert een inloopavond over een energieproject in uw omgeving. Het betreft de ontwikkeling van het waterstofnetwerk Noord-Nederland Noord. Hynetwork Services (100% dochter van Gasunie) is van plan een netwerk van bestaande en nieuwe leidingen aan te leggen om waterstofgas mee te transporteren. Dit project start met het ter inzage leggen van het Voornemen en een Voorstel voor Participatie. Tijdens de inloopavonden krijgt u informatie over de plannen en de procedure. U hoort ook hoe u eventueel een reactie kunt indienean. Wilt u direct reageren? Dan is er iemand beschikbaar die uw reactie kan noteren.


De avonden

U bent welkom op één van de volgende bijeenkomsten met vrije inloop:

 • Dinsdag 13 december 2022 van 18.30 tot 20.30 uur in Hotel Ekamper in Roodeschool (Oosteinde)
 • Woensdag 14 december 2022 van 18.30 tot 20.30 uur in Multifunctioneel Centrum in Siddeburen
 • Dinsdag 10 januari 2023 van 19.00 tot 21.00 uur in buurthuis Westerdraai in Appingedam
 • Woensdag 11 januari2023 van 19.00 tot 21.00 uur in cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam

Meer informatie over het waterstofnetwerk vindt u op www.hynetwork.nl/voor-de-omgeving/noord-nederland

Meer informatie over de procedure vindt u op www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nnn


SINTERKLAAS IN HOLWIERDE:

Download hier je schoen

In de Heekt van deze week staat de schoen afgedrukt die je kan zetten in het Dorpshuis op 19 november. Wil je graag dat je broertje of zusje ook een schoen kan zetten print hem dan uit en kleur hem mooi in en neem hem mee op 19 november. De kleurplaat kan je HIER vinden.

Maak er iets moois van!


Intocht Sinterklaas 2022

Op zaterdag 19 november komt Sinterklaas (hopelijk) samen met zijn pieten weer een bezoek brengen aan Holwierde!

We hopen dat het weer een groot feest wordt!! Met veel blije kindjes die een feestje met Sinterklaas en de pieten willen vieren! En natuurlijk met lekkere dingen én een leuk cadeautje!

Sinterklaas weet natuurlijk wel vaak wat iedereen leuk vindt, maar toch willen vragen om een verlanglijstje te maken. Noteer ook even een telefoonnummer, want mocht er nog iets veranderen, dan kunnen we altijd even bellen!

Opgave van kinderen (woonachting in Holwierde of Nansum) voor het Sinterklaasfeest kan d.m.v. het opgave strookje. Deze kan je HIER downloaden. Dit strookje staat tevens in 'De Heekt'.

Wij vragen een eigen bijdrage van €5,- per kind voor de onkosten. Deze bijdrage + opgave strookje kunnen voor 23 oktober ingeleverd bij

Marion Smit - de Rippert 28 Holwierde of Susanne Wildeboer – Hoofdweg 6 Holwierde.

 

Wil je 3 cadeautjes op je lijstje zetten? Dit voor het geval bepaalde cadeautjes niet voorradig zijn. Je kan ze uitzoeken op de website van www.lobbes.nl of www.intertoys.nl.

Het bedrag wat maximaal per kind besteed wordt is € 10,-!

Hopelijk allemaal tot ziens op 19 november!


Groeten,

Sinterklaas en de Pieten
Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”


Niet of te laat opgegeven kinderen kunnen van de Sint helaas geen cadeautje ontvangen.

AFDELING BIERUM - HOLWIERDE EN OMSTREKEN:

Lezing over haarwerken

Onze Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging start weer:

Met een LEZING over Haarwerken door mevr. Layla Koopal

Datum : dinsdag 15 oktober 2022
Plaats : Dorpshuis de Heekt a.d. Hoofdweg in Holwierde
Spreker : Mevr. L. Koopal van Frans Koopal Haarwerken in Groningen
Koffiegeld : € 3,00
Aanvang : 19.30 uur

Deze avond kunnen we luisteren naar mevr. Layla Koopal van Frans Koopal Haarwerken, zij geeft ons informatie, uitleg en tips over diverse haarwerken/pruiken en er is gelegenheid om verschillende haarwerken te passen.

Zo kunnen we op een ontspannen manier kennis maken met haarwerken en de verschillende mogelijkheden daarvan.

Een avond die informatief en interessant is, wees welkom!


Onderzoek naar participatie Eemsdelta

In de gemeente Eemsdelta werken we samen. Zowel onze inwoners en ondernemers als de gemeente hebben plannen, wensen en ervaringen. Omdat we samen willen werken aan een mooie toekomst in Eemsdelta, is het belangrijk te weten hoe de samenwerkingen verlopen. Hiervoor heeft de Commissie Participatie een digitale vragenlijst opgesteld. Van 29 augustus tot en met 18 september kunnen inwoners vanaf 12 jaar, ondernemers, medewerkers van de gemeente, raadsleden en collegeleden de vragenlijst invullen.

Om indruk te krijgen over de vragenlijst, hebben we een animatiefilmpje gemaakt. Deze start ook bij het invullen van de vragenlijst.

Bekijk hier het animatiefilmpje.

Wil je gelijk starten met het invullen van de vragenlijst en meedoen aan het onderzoek? Klik hier om direct naar de vragenlijst te gaan.


Doel van de vragenlijst

De Commissie Participatie wil graag weten op welke manier onze inwoners en ondernemers actief zijn in de omgeving en of de gemeente iets doet met hun bijdrage. Worden uw ideeën opgepakt? Verloopt de samenwerking soepel? En zijn inwoners en ondernemers van plan in de toekomst betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen de gemeente? De commissie wil met de digitale vragenlijst hier een beter beeld van krijgen. En daar willen we mee bezig!


Commissie Participatie

De raad heeft in december 2021 opdracht gegeven aan het college om een participatieverordening te maken. Het college geeft op dit moment uitvoering aan deze opdracht met een tijdelijke commissie participatie. In deze commissie zitten twee raadsleden, twee collegeleden, twee medewerkers en zes inwoners. Hiervan is één ook ondernemer in onze gemeente.Hulp bij het invullen van de vragenlijst

Wilt u graag hulp bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de gebiedsregisseur in uw dorp of wijk:


Edwin Broekman via telefoonnummer 0655477082 (woensdagmiddag afwezig)

Edwin Broekman is gebiedsregisseur voor de dorpen Holwierde, Krewerd, Godlinze, Losdorp, Bierum, Spijk en de wijk Delfzijl Noord, inclusief Biessum en Uitwierde.


Meer informatie

Voor meer informatie over de digitale vragenlijst kunt u contact opnemen met Evelyn Wolthuis via (0596) 691202 of via gebiedsregie@eemsdelta.nl


FEEST IN HOLWIERDE:

Oproep aan verenigingen en bedrijven

Op 24 september is het feest in Holwierde! Waarschijnlijk heb je de aankondiging van ons dorpsfeest al in de dorpskrant “De Heekt” gezien.

Door het hele dorp is er natuurlijk de garagesale en worden allerlei activiteiten georganiseerd voor en door de inwoners van Holwierde. Eén van deze activiteiten is (her)ontdek Holwierde. Daarmee krijgen oude en nieuwe inwoners van Holwierde de gelegenheid te (her)ontdekken wat er allemaal ons dorp te beleven is. Een prachtige kans om je winkel, vereniging, stichting of bedrijf in de spotlight te zetten!

Deelname is niet alleen geheel gratis, je kan daarbij ook kosteloos een tafel aanvragen om je organisatie uitgebreid te kunnen presenteren. Meld je vereniging, stichting, winkel of bedrijf zo snel mogelijk aan door een e-mail te sturen naar: sitemaster@holwierde.com . Geef hierbij duidelijk aan voor welk bedrijf je wilt reserveren en of je gebruik van een tafel wilt maken. We zien je aanmelding graag tegemoet!

Tot ziens op de 24e


Informatieavond Delta Netwerk

Op dinsdag 5 juli is er een informatieavond in de Heekt van Delta Netwerk. Zij zijn van plan om een glasvezel netwerk aan te leggen in Holwierde. Aansluiten is gratis en verplicht je tot niets. meer informatie wordt gegeven op deze avond en tevens antwoord op al je vragen.Hart van Pasen 'De Brug'

Op onze bijeenkomst van 5 april gaan we kijken naar de film ‘De Brug.De film ‘De Brug’ is een indringende moderne gelijkenis, die het Paasverhaal op een bijzondere manier illustreert.

Een film over een liefhebbende vader, zijn jonge zoon en de noodlottige dag, waarop ze proberen een rampzalig treinongeluk te voorkomen. Zowel aangrijpend als glorieus, brengt ‘De Brug’ op levendige wijze het grootste offer van liefde, hoop en vergeving in beeld.

Plaats: Dorpshuis De Heekt in Holwierde
Datum: Dinsdag 5 april 2022
Aanvang: 19.45 uur

U bent van harte uitgenodigd op deze avond!


Documenten voor aanvraag deel dorpsbudget

Om voor een deel van het dorpsbudget in aanmerking te komen kan je hieronder de benodigde documenten vinden. We vragen je uitdrukkelijk dit digitaal in te vullen en in te leveren tezamen met de begroting en bonnetjes/facturen.


Aanvraagformulier.PDF

Verantwoording.PDF


Update proeftuin Aardgasvrije Wierdedorpen

We zijn als Dorpsbelangen inmiddels een aantal keren aanwezig geweest bij overleggen om voor de inwoners van Holwierde, Godlinze en Krewerd te kijken of het gebruik van aardgas drastisch omlaag kan. Over dit project hebben wij in een eerdere editie van de Heekt al bericht.

In de basis komt het er op neer dat alle inwoners van Holwierde kunnen meedoen. Hierbij wordt kritisch gekeken waar er in je woning maatregelen genomen kunnen worden om het warmteverlies optimaal aan te pakken. Samen met de aanschaffing van bijvoorbeeld een warmtepomp is het doel om het gasverbruik te halveren. Hiervoor heeft de staat een subsidie uitgekeerd die verdeeld kan worden over de drie dorpen.

Ben je geïnteresseerd in dit project of wil je meer weten? De complete update kan je HIER vinden in een PDF document.


Boomplantactie ‘Bomen zijn baas’ van start

Vanaf 22 november 2021 kunnen inwoners van de gemeente Eemsdelta bomen en struiken bestellen via planboomgroningen.nl. Met de actie ‘Bomen zijn baas’ trekken de Natuur en Milieufederatie Groningen en Landschapsbeheer Groningen de komende drie jaar de provincie Groningen door om zoveel mogelijk inwoners te motiveren bomen en struiken te planten.

Bomen verbeteren de biodiversiteit, zorgen voor schaduw en verkoeling in een versteende omgeving, houden water vast en nemen CO2 op. Bomen en struiken in het landschap zijn belangrijk voor veel soorten planten en dieren. En van meer groen in je omgeving word je bewezen gelukkiger.

Voor de actie werken de partijen samen met lokale kwekers. Het aanbod is inheems, past bij de bodem en er is keuze uit ongeveer 30 soorten. De jonge boompjes zijn door een forse korting aan te schaffen voor €1,50 euro per stuk. Het gaat om boompjes van ongeveer 60-80 cm hoog.

Hoe gaat de plantcampagne in zijn werk

Inwoners van de gemeente Eemsdelta kunnen vanaf 22 november 2021 hun bestelling doorgeven via planboomgroningen.nl. Tot 10 bomen (of struiken) wordt je aanvraag altijd goedgekeurd, zolang de voorraad strekt. Vanaf 10 stuks beoordeelt Team Plan Boom je aanvraag. Je moet dan een plattegrondje, omschrijving en een foto van de plantlocatie aanleveren. De actie is niet alleen geschikt voor inwoners die 1 of 2 boompjes in de tuin willen zetten.

De actie is zéker ook om inwoners met een groter erf te inspireren tot het aanplanten van een singel, kleine bosschage, haag of pluktuin. Vanaf 22 november 2021 kunnen inwoners van de gemeente Eemsdelta hun bomen bestellen. Op 21 en 22 januari 2022 kunnen de bestellingen dan worden afgehaald.

Plan Boom

‘Bomen zijn baas’ wordt gesteund door de gemeente Eemsdelta, de Provincie Groningen en de Postcode Loterij en is onderdeel van het landelijke project Plan Boom van De Natuur en Milieufederaties en LandschappenNL. Samen hebben zij als doel 10 miljoen bomen te planten in Nederland.

Kijk voor meer informatie op de website van Planboom Groningen.5,1 miljoen beschikbaar voor aardgasvrij Krewerd, Holwierde en Godlinze

Kortgeleden werd bekend dat het Rijk 5,1 miljoen beschikbaar stelt aan de dorpen Krewerd, Holwierde en Godlinze om aardgasvrij te worden. Dit op basis van het Energieplan dat de inwoners van Krewerd hebben opgesteld in nauwe samenwerking met de Stichting Energie Neutraal (SEN). Door het grote budget kunnen ook buurdorpen Holwierde en Godlinze hiervan meeprofiteren.

Energieplan

De basis voor het energieplan is de volgende aanpak:

 • Halvering van het aardgasgebruik door installatie van een hybride warmtepomp en kierdichting
 • Aanleg van 6-10 zonnepanelen per huishouden voor het extra verbruik elektriciteit
 • door de warmtepomp. De mogelijkheid voor een gezamenlijke zonneweide wordt ook onderzocht.
 • Vergroening van het restverbruik van gas door een installatie die groen gas maakt van rioolwater en/of -slib.


Iedere bewoner kan meedoen aan het project

Op basis van een persoonlijk opgesteld advies wordt gekeken wat de beste aanpak is per woning en welke kosten daarbij horen. Een deel van de maatregelen in de woningen worden betaald uit een subsidie van het Rijk (BTW-teruggaaf, ISDE-subsidie) en extra bijdrage uit het project. Het overige deel komt uit een eigen bijdrage van de deelnemers.


Speciale lening

De investering kan eventueel ook vanuit een speciale lening worden bekostigd. Dan blijft de energierekening voor 8 jaar gelijk, maar wordt de lening in die periode terugbetaald vanuit de energiebesparing. Die besparing kan met de huidige gasprijzen fors zijn.


Drie dorpen

Er zijn drie dorpen die mee kunnen doen met het plan: Krewerd, Holwierde en Godlinze. We starten in Krewerd om daarna de opgedane lessen te kunnen toepassen in Holwierde en Godlinze. Krewerd heeft eerder dit jaar de verenigingen dorpsbelangen in Holwierde en Godlinze uitgenodigd om aan te haken bij het Energieplan.

Er is door de gemeente een start budget beschikbaar gesteld voor een projectleider, Erik Matien. Hij is in gesprek met de vertegenwoordigers vanuit de drie dorpen over het energieplan en de benodigde stappen. We richten eerst een stichting op met daarin sowieso een vertegenwoordiging vanuit de drie dorpen. Ook organiseren we een aantal informatiebijeenkomsten voor de inwoners van de drie dorpen.


Werkgroep

We zoeken mensen die graag meedenken en meewerken aan dit Energieplan. Ook zoeken we bestuursleden voor de nieuw op te richten stichting. Heb jij interesse om hieraan mee te werken? Meld je dan aan bij procesbegeleider Mayke Zandstra via hallo@maykezandstra.nl

Het energieplan is hier te vinden.


Woonvisie Eemsdelta

Wil jij ook meedenken hoe je in onze gemeente en natuurlijk ons dorp nóg plezieriger kan wonen? Help dan mee en vul de vragenlijst in op de website van de gemeente. Hierin kan je aangevenwat je als bewoner nodig hebt of wat je wensen zijn. Ga naar www.eemsdelta.nl/woonvisie en vul de vragenlijst in voor 6 oktober.


Tocht om de Noord

Het wandelfestival Tocht om de Noord zal op zaterdag 18 september Holwierde aandoen. De route (zie afbeelding) loopt dwars door Holwierde. In ieder geval zal het dorpshuis er voor zorgen dat de wandelaars daar een kopje koffie kunnen halen. Heb jij nog leuke ideeën om op deze dag de wandelaars te vermaken dan zijn die van harte welkom. Je kan ze sturen naar tochtomdenoord2021@holwierde.com


Geef de wandelaars een warm welkom in ons mooie dorp! Woon je aan de route, dan zou het leuk zijn als je je huis, tuin of straat versiert met vlaggetjes of iets dergelijks!


Spreukenroute

PKN-Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd

Vanuit de kerkenraad wordt er in de maanden augustus, september en oktober een ‘Spreukenroute’ uitgezet in onze dorpen Bierum-Holwierde-Krewerd.

We vinden het belangrijk dat we ons als kerk laten zien in onze dorpen. Een spreuk is kort en bondig met een mooie, duidelijke boodschap.

We hebben gekozen voor de zomermaanden, bij uitstek mooie maanden om te wandelen en te fietsen. We hebben zoveel mogelijk gekozen voor een doorgaande route door de dorpen. In alle drie de dorpen kunt u bordjes vinden met daarop een mooie spreuk. Deze bordjes kunt u vinden bij de plaatselijke kerkgebouwen en in de tuinen van onze gemeenteleden, geplaatst tegen een boom, een bloempot, een grote steen, naast de oprit etc.

Route

Krewerd:
Kerkpad: 8 - bij de ingang van de Mariakerk

Holwierde:
Krewerderweg: 1, 7 en 17
Stenenpad: 2
Kerkpad:1 - bij de ingang van de Stefanuskerk
Hoofdweg: 8 en 82
Bansumerweg: 46
Nansumerweg: 17 en 44A
Dijkweg: 1 en 5
De Schelp: 33
Uiteinderweg: 16A


Bierum:
Hereweg: 2, 14, 18, 23 - bij de Irenekerk, 33, 40, 50, 67 en 95
Bredeweg: 2A en 9
Spijksterweg: 8
Luingaweg: 12
Kerkstraat: 1 - bij de Sebastiaankerk
Krommeweg: 4


Foto: Rene Battjes

Herdenking 4 mei

Vandaag op 4 mei is er een krans gelegd bij het monument aan de Hoofdweg. Om 20.00 uur werd er twee minuten stilte gehouden om de oorlogslachtoffers te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord of omgekomen of zijn omgekomen in oorlogssituaties en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

Van deze jaarlijks terugkerende ceremonie is een video gemaakt. Deze video is hier te bekijken.


Werkzaamheden fietspad

Het fietspad langs de Hogelandsterweg in Holwierde is van 8 april tot en met 12 mei afgesloten voor alle verkeer. Het huidige fietspad van asfalt wordt vervangen door een betonnen fietspad.

Het onderhoud staat gepland voor het gedeelte tussen de Dijkweg en de Bierumerweg.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf donderdag 8 april tot en met woensdag 12 mei 2021. In deze periode is het fietspad volledig afgesloten. Fietsers kunnen gebruik maken van de omleidingsroute door het dorp via de Nansumerweg, Hoofdweg en Bierumerweg. De route wordt met gele borden aangegeven. De oversteek bij de Uiteinderweg, via de fietstunnel onder de Hogelandsterweg, blijft wel bereikbaar. Door de werkzaamheden en de beperkte ruimte kan hier enige hinder ontstaan.

Comfort, duurzaam, onderhoudsvrij

Een betonnen fietspad heeft een aantal voordelen. Beton biedt de gebruiker van het fietspad meer comfort dan asfalt. Het beton dat wordt gebruikt (zogenaamd vezelversterkt beton) is duurzamer dan reguliere betonnen fietspaden. Daarnaast zijn fietspaden van beton onderhoudsvriendelijk.


Aanvraagformulieren dorpsbudget

Voor het aanvragen van een deel van het dorpsbudget voor je vereniging of instelling download hieronder de twee formulieren. Ze zijn digitaal in te vullen. Stuur ze ingevuld en al retour naar penningmeester@holwierde.com


Aanvraag dorps-wijkbudget-invulbaar

Verantwoording subsidieontvangst - invulbaarPaasbroodactie voor de dak- en thuislozen in Groningen!

Stichting Open Hof te Groningen is een opvangcentrum voor dak- en thuislozen in Groningen. De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

Voor € 10,00 krijgt u een heerlijk Paasbrood van Bakkerij Olinga met een kuipje boerenroomboter (normale winkelprijs samen € 7,50). Dus € 2,50 extra voor dit goede doel! Bovendien verrassen wij één van de deelnemers met een heerlijk paasontbijt! Hou je niet van een Paasbrood, dan kun je ook kiezen voor een suikerbrood.

Wilt u de dak- en thuislozen steunen?

Bestel dan uw paasbrood voor woensdag 24 maart bij Renny: rennyo@hotmail.com of Nienke: info@luingahof.nl / 0596-591859

De broden zullen in de week voor Pasen worden bezorgd. Betaling graag contant (in enveloppe) bij bezorging. Wilt u het liever overmaken, geef dit dan door bij de bestelling.

Dit is een gezamenlijke actie van de

Prot. Gem. Spijk-Losdorp, Geref. Kerk ’t Zandt-Godlinze & Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd


Handsokpop maken

Op Facebook bij Prikbord Holwierde is een leuke wedstrijd! Doe mee en maak je eigen handsokpop. Klik hier om direct naar de pagina van Prikbord Holwierde te gaan, Voor alle kinderen die meedoen is er een leuke prijs.


Nieuwe AED in Holwierde

Vanaf vandaag (17 december 2020) is er door Defibrion uit Groningen een AED geinstalleerd bij Dorpshuis De Heekt. Deze volautomatische AED (een Samaritan 360P) staat in een verwarmde buitenkast. Bij gebruik van de AED wordt via het apparaat stap voor stap uitgelegd wat je moet doen. De aanschaf van de AED en de verwarmde buitenkast is mogelijk gemaakt door financiele steun van het Loket Leefbaarheid van de SNN. Ondanks dat het apparaat volautomatisch is, is het verstandig om de instructievideo te bekijken. In deze link kan je hem vinden. Attendeer zoveel mensen uit Holwierde op het feit dat er een AED bij het dorpshuis hangt en deel de link van de video.

De monteur van Defirbion die de kast heeft gemonteerd


Nieuwe sectie toegevoegd

Wil je weten wat er allemaal te doen is in Holwierde of zoek je naar een snelle manier om een bedrijf of die ene vereniging te vinden? Kijk dan eens onder het kopje Wat is er in Holwierde te doen. Hier staan de meeste bedrijven, instellingen en verenigingen. Deze lijst wordt nog aangevuld, maar kan je niet wachten stuur gerust een bericht via het contacformulier met je gegevens en we zetten je erbij. Dit gedeelte is wederom voorzien van een fraaie foto van René Battjes, net als veel van de andere foto's die je op onze website kan vinden.


Een beetje vrolijkheid in deze vreemde tijd

Vanavond hebben wij (als het goed is) bij iedereen bos tulpen langsgebracht!

Mochten wij toch per ongeluk iemand hebben overgeslagen / zijn vergeten, dan kunt u alsnog een bos ophalen bij Hoofdweg 6.

Wij wensen u ondanks deze vreemde tijden alvast vrolijke en gezonde paasdagen!


Foto: Eemskrant

Berenjacht Holwierde groot succes

Wat leuk om te zien dat heel Holwierde mee doet met de berenjacht! In elke straat stikt het van de beren. Vooral de kinderen hebben er in deze tijd baat bij om even uit huis te zijn. Het zoeken en/of tellen van de beren helpt hier enorm bij.

De verschillende media heeft ook hoogte gekregen van de berenjacht:

Eemskrant

RTV Noord

Lemsternijs


Festiviteiten rondom 5 mei afgelast

Gezien de aangescherpte maatregelen, gaat de viering van 5 mei niet door. Alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden, als je het wel doet kan je een hoge boete verwachten.

We roepen alle dorpsbewoners op om de richtlijnen van het RIVM te volgen om zo verdere verspreiding van het virus te beperken.


Verstop een beer in je tuin

Om de verveling tegen te gaan voor alle schoolgaande kinderen (en uiteraard ook volwassen kinderen) hebben verschillende mensen Teddyberen of andere knuffels verstopt in hun tuin. Zo heb je een leuke activiteit in de buitenlucht. Trek er op uit om zoveel mogelijk knuffels te zoeken en deel je gevonden knuffels op Facebook. Sommige knuffels hebben een speciale boodschap! Wil je zelf ook een knuffel in je tuin zetten? Voel je vooral welkom om dit te doen!

Laten we er met zijn allen iets leuks van maken om zo deze dagen positief door te komen! Houd bij het zoeken uiteraard wel rekening met de richtlijnen van het RIVM. <-1,5m->


Dorpsbudget

Wij hadden ons jaarlijke avond rondom het verdelen van het dorpsbudget gepland voor woensdag 25 maart. Echter gezien de maatregelen die gelden rondom het coronavirus, hebben wij besloten dat deze niet doorgaat. We hopen dat we binnenkort een nieuwe avond kunnen plannen. Uiteraard blijft het budget gelijk en alleen beschikbaar voor initiatieven uit het dorp!

Succes en sterkte in deze bijzondere tijden. Zorg goed voor elkaar!


Nieuwe website

De website van Dorpsbelangen De Drie Maren is in een nieuw jasje gestoken. We hopen Holwierders, toekomstige Holwierders en andere bezoekers een overzichtelijke en aangename website ervaring te kunnen geven. Rene Battjes is zo vrij geweest zijn foto's beschikbaar te stellen voor de aankleding. Enorm bedankt hiervoor Rene!

De nieuwe website past zich naadloos aan aan elk apparaat en platform. Met andere woorden ook op je tablet en telefoon is hij uitstekend te bekijken.

Wellicht was het je al opgevallen, een aantal onderwerpen ontbreken nog die voorheen onderdeel waren van de website. Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan de invulling hiervan. Binnenkort vind je onder andere de 'Geschiedenis' en 'Verenigingen' pagina weer terug in het menu.

Heb je vragen of opmerkingen laat dit weten door het contactformulier in te vullen.


Ina Kuik

Na een jarenlang actief lidmaatschap heeft Ina Kuik zich teruggetrokken als lid van Dorpsbelangen De Drie Maren. We bedanken haar voor haar enorme inzet de afgelopen jaren.